Noorderlicht International Photofestival 2020

July 18 - September 9
Museum Belvédère, afslag BLV, Heerenveen, NL

Tijdens het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020 staan het denkkader en de energie van de jongste generatie wereldburgers centraal: generatie Z. Hoe gaan zij om met hun dystopische toekomstperspectief? Hun emoties zijn wensbron en sinkhole tegelijk, leidend tot groots en meeslepend activisme maar ook tot veranderende levenshoudingen die onder de radar blijven. Door in te boren op de hopen en angsten van generatie Z wil Noorderlicht hun jongvolwassen leefwereld inzichtelijk maken en spiegelen aan die van voorgaande generaties.

(Stereo)typering
Generatie Z is de eerste groep digitale wereldburgers die van jongs af aan op een armlengte afstand een oneindige hoeveelheid informatie tot haar beschikking heeft. Maar zij zijn zich ook als vanzelfsprekend bewust van de problematische verhouding ervan met de waarheid en leven in de wetenschap dat hun werkelijke leven niet overeenkomt met het leven dat zij in de schermwerkelijkheid kunnen creëren.

Generatie Z leeft aan het begin van de vierde industriële revolutie, waarin techniek de arbeidsverhoudingen en het wezen van de mens zélf op zijn kop zet. Z ziet zich geconfronteerd met klimaatdreigingen en een uitgeputte aarde. Zij heeft geen bewuste herinneringen aan 9/11 of een tijd zonder war on terror. Zij groeit op in een wereld waarin zij zich omringd ziet met werkdrukproblematiek, economische stagnatie en nationalistische gevoelens. Het zijn jongvolwassenen met minder verwachtingen op een stabiele toekomst dan hun ouders, iets waar zij de voorgaande generaties (Millennials, Generatie X, Boomers) op aanspreken.

Het nieuwe alfabet
Als er één ding duidelijk is voor deze generatie: het huidige systeem voldoet niet meer. Men gaat collectief de straat op om verandering teweeg te brengen en strijdt hand in hand voor een nieuwe balans tussen de krachten die de toekomst op deze planeet moeten waarborgen. Z ruimt doortastend op en maakt haast van zaken als gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Onderwerpen als de-kolonialisatie, gendergelijkheid en body positivity zijn aan de orde van de dag, en dat is nog maar het begin. Het alfabet moet opnieuw beginnen, met een frisse alpha die nog een heel alfabet voor zich heeft. Alles wordt in het werk gesteld om dat voor elkaar te krijgen.

Kortom
Generation Z gaat over de realisatie van een keerpunt, het tot stand brengen van een basis voor een nieuwe toekomst en het nemen van verantwoordelijkheid. Zij is in dit verhaal de personificatie van een omslag in denken en handelen, waaraan alle generaties mee zullen moeten doen.

Samenstelling
Generation Z wordt samengesteld door gast-curator Robert Jan Verhagen