De staat van het Internet 2021

Inclusieve AI

January 29, 2021
De Waag, Amsterdam, NL (online)

AI is niet neutraal

We weten het al langer: technologie is niet neutraal. Het is een vertaling van cultuur, wereldbeeld en politieke overtuiging. Vooroordelen, ongelijkheden en racisme zitten in technologie ingebakken. Het is de vraag welke ethische waarden als uitgangspunt worden gebruikt in de ontwerpen. Op verschillende niveaus kunnen er aannames in de systemen verwerkt worden, die daarna veelal niet goed traceerbaar zijn. Dus ook fouten, of bevooroordeelde aannames worden zo op grote schaal herhaald en bevestigd.

Het is vaak ondoorzichtig wat er precies ‘onder de motorkap’ van zelflerende technologie gebeurt, laat staan wie er verantwoordelijkheid draagt. Daarom is het evidenter en urgenter dan ooit om kritische vragen te blijven stellen bij het ontwikkelen en beoordelen van zelflerende technologie.

Tijdens deze editie van De staat van het internet gaan we in gesprek met een aantal experts over (on)verantwoorde algoritmes. Wat zijn de gevolgen voor de mensen waartegen AI bevooroordeeld (biased) is, wat is een wenselijk toekomstperspectief, en welke acties zijn er nodig?

Het programma bestaat uit een keynote van Sennay Ghebreab en een discussie met panelleden uit de politiek, wetenschappelijk onderzoek en wetgeving.

Panel

  • Sennay Ghebreab - neuro-informaticus en professor aan de Universiteit van Amsterdam, verzorgt ook de keynote over inclusieve AI
  • Roel Dobbe - assistent-professor aan de TU Delft, gespecialiseerd in de techniek, het ontwerp en de governance van data- en algoritme-gedreven systemen voor controle en besluitvorming
  • Nani Jansen Reventlow - mensenrechtenadvocaat, gespecialiseerd in onder meer vrijheid van meningsuiting
  • Valerie Frissen - CEO SIDN Fonds
  • Martine Stig en Stef Kolman - ontwikkelaars van WeAlgo.org
De stream kan teruggekeken worden: https://www.dropbox.com/s/hxxrgmx41fuup2a/Screenshot%202021-02-03%20at%2014.47.41.png?dl=0

Over De staat van het internet

Op 15 januari 2019 trapten we af met de eerste editie van De Staat van het Internet. Sindsdien staan we jaarlijks stil bij het moment waarop voor Amsterdam het internet als publiek domein toegankelijk werd. Op 15 januari 2021 is het inmiddels 27 jaar geleden dat de Digitale Stad haar deuren opende en het internet publiek toegankelijk werd. Tijdens de eerste editie in 2019 verzorgde hoogleraar media en digitale samenleving (Universiteit Utrecht) José van Dijck de lezing, waarin ze inzoomde op de rol van platforms in onze publieke ruimte. Vorig jaar ging Jaap-Henk Hoepman, expert op het gebied van privacy by design, in op onze digitale identiteit.